Tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024 có chủ đề “Vì sự phát triển bền vững của hợp tác xã” với nhiều hoạt động, sự kiện được tổ chức nhằm góp phần phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Hưởng ứng Tháng hành động vì hợp tác xã, Trung tâm Công nghệ Chống hàng giả Việt Nam

(ACT) đã đến tham dự Hội nghị Quán triệt Luật Hợp tác xã năm 2023 và Triển khai tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024 tại tỉnh Hà Nam vào sáng ngày 22/03/2024.

Hợp tác xã là bộ phận quan trọng có đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế chung của nước nhà. Để hỗ trợ, đồng hành cùng các hợp tác xã tỉnh Hà Nam, Trung tâm Công nghệ Chống hàng giả Việt Nam đã tuyên truyền nâng cao nhận thức của các chủ hợp tác xã về công tác chống hàng giả hàng nhái, chia sẻ hệ sinh thái sẵn có của ACT trong việc tìm đầu ra cho các sản phẩm của hợp tác xã.

Hiện tại, Trung tâm Công nghệ Chống hàng giả Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước, giúp đỡ các doanh nghiệp chuẩn hoá pháp lý doanh nghiệp, pháp lý sản phẩm, tăng giá trị uy tín thương hiệu, tạo đà phát triển bền vững trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *