TRANG TIN ĐIỆN TỬ
CHỐNG HÀNG GIẢ VIỆT NAM
Tạo môi trường cho doanh nghiệp “rộng tay, rộng chân hơn” khi dịch Covid-19 chấm dứt

Tạo môi trường cho doanh nghiệp “rộng tay, rộng chân hơn” khi dịch Covid-19 chấm dứt

15/03/2020 07:59

Các cơ quan chức năng của Chính phủ cần rà soát lại quy định, tạo môi trường đầu tư thông thoáng để khi dịch chấm dứt, doanh nghiệp “rộng tay, rộng chân hơn để phát triển”, như kiến nghị của đại diện Tập đoàn Vingroup.


Công Văn Hiệp Hội Về việc trao đổi thông tin qua Mail

Công Văn Hiệp Hội Về việc trao đổi thông tin qua Mail

25/06/2019 10:06

Công Văn Hiệp Hội Về việc trao đổi thông tin qua Mail