TRANG TIN ĐIỆN TỬ
CHỐNG HÀNG GIẢ VIỆT NAM
Cạnh tranh trên trải nghiệm của thực khách

Cạnh tranh trên trải nghiệm của thực khách

17/11/2017 11:04

Thay vì nghĩ ra món ăn mới, nhân viên mới, địa điểm mới, những nhà hàng thành công suy nghĩ về cải thiện trải nghiệm khách hàng, bằng cách đặt mình vào địa vị của họ để cảm nhận những cảm giác nào một người có thể trải qua khi đến để thưởng thức một bữa ngon. Cuối cùng là đặt ra câu hỏi: Khách hàng có sẵn sàng quay lại đây một hay nhiều lần nữa không? Nếu câu trả lời nằm trong khoảng từ “không” cho đến “xem xét”, nhà hàng của bạn chưa thể gõ cửa thành công.


Quản lý nhà hàng, quán cafe-giải pháp toàn diện

Quản lý nhà hàng, quán cafe-giải pháp toàn diện

22/03/2017 11:59

Phần mềm quản lý nhà hàng - Bộ giải pháp quan tâm tới sự tiện lợi, tính đáp ứng nhanh chóng và khả năng di động của nhân viên, giúp quản lý nhà hàng, quán cafe thật chuyên nghiệp và dễ dàng.


Quảng lý nhà hàng tăng năng suất 100

Quảng lý nhà hàng tăng năng suất 100

26/01/2017 11:15

Mỗi nhân viên nhà hàng được gắn với một vị trí làm việc dựa trên nguyên tắc chuyên môn hoá theo đúng điểm mạnh sẽ là công thức quản lý thành công và nâng cao chất lượng phục vụ nhà hàng.