TRANG TIN ĐIỆN TỬ
CHỐNG HÀNG GIẢ VIỆT NAM
Công bố Trang tin điện tử Chống hàng giả Việt Nam ACT

Công bố Trang tin điện tử Chống hàng giả Việt Nam ACT

26/02/2020 21:15

Cập nhật 24/7 các thông tin, giải pháp, thông báo, công văn và phối hợp cùng mặt trận liên ngành Chống hàng giả, Hàng nhái Việt Nam, Hỗ trợ Người tiêu dùng và doanh nghiệm.


Giới thiệu Trung tâm Công nghệ Chống hàng giả Việt Nam

Giới thiệu Trung tâm Công nghệ Chống hàng giả Việt Nam

26/02/2020 19:46

Trung tâm Công nghệ Chống hàng giả Việt Nam là tổ chức Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu Khoa học và Công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Chống hàng giả Trực thuộc Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP);