TRANG TIN ĐIỆN TỬ
CHỐNG HÀNG GIẢ VIỆT NAM
Lễ Ký kết hợp tác toàn diện giữa ACT-HCM và tập đoàn quốc tế Á Châu về Chống hàng giả cho Mũ bảo hiểm

Lễ Ký kết hợp tác toàn diện giữa ACT-HCM và tập đoàn quốc tế Á Châu về Chống hàng giả cho Mũ bảo hiểm

11/01/2022 14:17

Chiều 10/1/2022 tại TP Hồ Chí Minh, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Chi nhánh Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (ACT-HCM) và tập đoàn quốc tế Á Châu (Á Châu).


Công bố Trang tin điện tử Chống hàng giả Việt Nam ACT

Công bố Trang tin điện tử Chống hàng giả Việt Nam ACT

26/02/2020 21:15

Cập nhật 24/7 các thông tin, giải pháp, thông báo, công văn và phối hợp cùng mặt trận liên ngành Chống hàng giả, Hàng nhái Việt Nam, Hỗ trợ Người tiêu dùng và doanh nghiệm.


Giới thiệu Trung tâm Công nghệ Chống hàng giả Việt Nam

Giới thiệu Trung tâm Công nghệ Chống hàng giả Việt Nam

26/02/2020 19:46

Trung tâm Công nghệ Chống hàng giả Việt Nam là tổ chức Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu Khoa học và Công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Chống hàng giả Trực thuộc Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP);