TRANG TIN ĐIỆN TỬ
CHỐNG HÀNG GIẢ VIỆT NAM
Trung tâm Công nghệ Chống hàng giả Việt Nam – ACT thêm Nền tảng Công nghệ Chống giả SmartCheck

Trung tâm Công nghệ Chống hàng giả Việt Nam – ACT thêm Nền tảng Công nghệ Chống giả SmartCheck

19/03/2020 23:23

Trung tâm Công nghệ Chống hàng giả Việt Nam – ACT cung cấp giải pháp chống giả điện tử Smartcheck, tích hợp nhiều tính năng: Xác thực điện tử, Truy xuất nguồn gốc hàng hóa và mua sắm Online.