Cạnh tranh trên trải nghiệm của thực khách

Trải nghiệm của khách hàng

Toàn bộ trải nghiệm của một khách hàng từ khi đẩy cửa bước vào, đến khi rời khỏi nhà hàng có thể kéo dài 1 giờ đến 1 phút (nhà hàng take-away). Cửa hàng take-away có một đặc trưng rất riêng là khách hàng sẽ không dành nhiều thời gian ở đây để đánh giá được mọi thứ. Mọi nỗ lực của nhà hàng do vậy đổ dồn vào 1 phút duy nhất làm nên ấn tượng đầu tiên của khách hàng, giúp họ ngay lập tức quyết định có quay trở lại lần sau hay không. Đối với nhà hàng, quán ăn, quán café, những gì thực khách trải qua trong 1-2 giờ có thể làm nên danh tiếng, hoặc tai tiếng cho nhà hàng. Khách hàng có một sức mạnh to lớn không chỉ làm lớn các con số trên doanh thu mà còn làm tăng số lượng khách hàng mới nhờ khả năng truyền miệng địa chỉ nhà hàng của bạn đến với rất nhiều người khác.