Hiện nay diễn biến giá của mặt hàng phân bón có xu hướng tăng do nguồn cung khan hiếm điều này đã gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện theo Công văn số 1634/TCQLTT-CNV ngày 28/7/2021 về việc tăng cường kiểm tra, giám sát mặt hàng phân bón. Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu đã chủ trì Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Bạc Liêu tiến hành rà soát, giám sát các cơ sở kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh.

         

Qua kiểm tra, giám sát các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn cho thấy: Do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các cơ sở mở cửa hoạt động nhưng vẫn còn hạn chế, các cơ sở có thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa. Về giá cả mặt hàng phân bón có sự tăng giá so với ngày 01/7 từ 05 – 10 % cụ thể: Đạm phú mỹ 605.000/bao/50kg; Đạm Cà Mau 610.000/bao/50kg; Phân NPK 25.25.5 (Vũ Long) 720.000/bao/50kg; NPK 20.20.5 (Phú Mỹ) 505.000/bao/50kg; NPK 20.20.5 (Đầu trâu) 740.000/bao/50kg. Giải thích về nguyên nhân tăng giá một số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn chi biết do nguồn phân bón nhập về từ các nhà máy tăng giá, việc vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch bệnh Covid-19 khó khăn.

Trong thời gian tới Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tăng cường công tác quản lý địa bàn, thu thập thông tin, theo dõi các biến động đối với mặt hàng phân bón để kịp thời phát hiện, kiểm tra đột xuất nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng, định giá mua, giá bán hợp lý. Đồng thời chủ trì Đoàn kiểm tra liên ngành thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiến hành kiểm tra, lấy mẫu phân tích chất lượng mặt hàng phân bón.

Đoàn Ngọc Phê

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu