Doanh nghiệp có trụ sở ở đâu làm thủ tục hải quan...ở đó!

Công chức Hải quan tiếp nhận hồ sơ khai báo của DN

Cục GSQL cho biết quy định này áp dụng cả đối với hàng hóa làm thủ tục hải quan điện tử và hải quan truyền thống. Việc quy định như dự thảo nhằm mục đích quy định cụ thể doanh nghiệp có cơ sở sản xuất tại đâu và hàng hóa về địa điểm nào thì phải làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý cơ sở sản xuất và địa điểm đó để gắn việc làm thủ tục hải quan với công tác giám sát hàng hóa, chấm dứt tình trạng hàng hóa về khu vực cảng này nhưng lại làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cảng khác hoặc doanh nghiệp có cơ sở sản xuất, dự án đầu tư tại một nơi nhưng lại làm thủ tục hải quan tại nơi khác, gây khó khăn cho công tác quản lý hải quan.

 

Việc quy định như trên cũng sẽ giúp cho công tác quản lý hải quan tránh bị phân tán, manh mún, lãng phí nguồn nhân lực như hiện nay, phù hợp với mô hình làm thủ tục hải quan điện tử, nhất là khi ngành Hải quan triển khai hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS và xu hướng quản lý tập trung.

Cục GSQL cũng lưu ý để giúp cho việc khai báo, làm thủ tục của doanh nghiệp được thuận lợi, doanh nghiệp nên liên hệ với các hãng vận chuyển, công ty giao nhận (trường hợp người nhập khẩu tự thuê phương tiện chuyên chở theo các điều kiện giao hàng EXW, FOB,...) hoặc người xuất khẩu (trường hợp người bán thuê phương tiện vận chuyển theo các điều kiện giao hàng CIF, CNF, DDU, DDP,...) để có thông tin chính xác về cảng dỡ hàng. Mặt khác, với việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử hiện nay và triển khai hệ thống thông quan điện tử và cơ chế một cửa VNACCS/VCIS trong thời gian tới, thời gian thông quan hàng hóa sẽ được rút ngắn đáng kể, doanh nghiệp kh6ong phải đến các Chi cục Hải quan để đăng ký tờ khai, nộp hồ sơ (trừ trường hợp tờ khai hải quan được phân luồng Vàng, luồng Đỏ).

Trong những năm vừa qua, không ít cơ quan Hải quan đã gặp phải khó khăn khi quản lý các doanh nghiệp làm thủ tục vãng lai (doanh nghiệp từ địa phương khác đến làm thủ tục). Những doanh nghiệp này thường có tỷ lệ sai phạm trong quá trình làm thủ tục hải quan cao, thường xuyên nợ thuế và có dấu hiệu bỏ trốn, mất tích gây khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan Hải quan. Có trường hợp doanh nghiệp vi phạm ở địa phương này và đã bị đưa vào diện rủi ro cao thì chuyển sang địa phương khác để làm thủ tục hải quan.

Ngành Hải quan cho biết rất mong muốn cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ và thực hiện tốt các quy định mới về địa điểm làm thủ tục hải quan khi Thông tư thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC được chính thức ban hành và cam kết sẽ chỉ đạo các Cục Hải quan địa phương bố trí, sắp xếp nhân lực, xây dựng quy trình thủ tục theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan.

Tô Thành(dddn.com.vn)