Ông Hoàng Mạnh Hùng, giám đốc Trung tâm Tư vấn giám định Nhân sự

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ CHỐNG HÀNG GIẢ VIỆT NAM VÀ TRUNG TÂM TƯ VẤN GIÁM ĐỊNH DÂN SỰ

Hôm nay, ngày 01 tháng 09 năm 2016, tại Trung tâm tu vấn, giám định dân sự, đại diện hai bên:

  1. Trung Tâm công nghệ chống hàng giả Việt Nam, Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam.

Trụ sở: 152 Lê Duẩn, p. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Người đại diện: TS Nguyễn Minh Vỹ - Chức vụ: Giám đốc.

  1. Trung tâm Tư vấn, Giám định dân sự, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Trụ sở: 67 Khuất Duy Tiến,Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người đại diện: PGS.TS Hoàng Mạnh Hùng - Chức vụ: Giám đốc.

Sau khi trao đổi tìm hiểu về năng lực chuyên môn và chức năng của hai bên trong việc ứng dụng tiến bộ của khoa học, kỹ thuật và công nghệ chống hàng giả, hàng nhái phù hợp yêu cầu của công cuộc phát triển kinh tế đất nước và sự đòi hỏi quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Trung tâm công nghệ chống hàng giả Việt Nam và Trung tâm tư vấn, giám định dân sự thỏa thuận các nội dung họp tác liên kết giúp đỡ lẫn nhau như sau:

  1. Họp tác, liên kết trong các hoạt động phát triển khoa học công nghệ, nghiên cứu đề tài, thực hiện các dự án về chống hàng giả, phát hiện thật giả và chống hàng giả, hàng nhái.
  2. Hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sử dụng chuyên gia, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực khoa học công nghệ liên quan và kĩ thuật xác định thật giả, chống làm giả, chống hàng giả, hàng nhái.
  3. Trung tâm tư vấn giám định dân sự tư vấn về chuyên môn, giảng dạy kiến thức chung về pháp luật trong công tác bảo vệ hàng thật, chống hàng giả, nhận biết, phát hiện hàng giả.
  4. Trung tâm tư vấn, giám định dân sự hỗ trợ các biện pháp phát hiện, bảo vệ hàng thật, chống hàng giả cho Trung tâm công nghệ chống hàng giả Việt Nam.
  5. Trung tâm công nghệ chống hàng giả Việt Nam phối họp với trung tâm tư vấn, giám định dân sự trong giám định hàng thật, hàng giả.

Hai bên hoàn toàn tự nguyện cam kết thực hiện bản thỏa thuận này trên tinh thần họp tác thiện chí, vì lợi ích chung của cộng đồng người tiêu dùng Việt Nam.