Theo đó, vì chưa có Giấy ủy quyền cho Phòng LĐ-TB&XH phê duyệt hồ sơ nên hồ sơ chưa được giải quyết. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, Công ty tôi phải thu hẹp hoạt động kinh doanh, doanh thu giảm sút nghiêm trọng, ảnh hưởng tới thu nhập của người lao động.

Do đó, người lao động luôn mong chờ nhận được hỗ trợ từ các chính sách của Nhà nước, để có thêm tiền trang trải cuộc sống bản thân cũng như lo cho gia đình.

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ kịp thời cho người lao động đang khó khăn trong giai đoạn dịch Covid-19.

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Điều 20 thuộc Chương V của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có quy định về hồ sơ thủ tục và trình tự thực hiện để người lao động ngừng việc được nhận hỗ trợ như sau:

- Người sử dụng lao động đề nghị cơ quan BHXH xác nhận người lao động đang tham gia BHXH. Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH của người lao động.

- Người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 19 Quyết định này đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022.

- Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định, trình UBND cấp tỉnh.

- Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của UBND cấp tỉnh, người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động.

Như vậy, Công ty của bà Loan cần gửi hồ sơ đến UBND cấp quận, huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc nộp trực tuyến qua hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo Chinhphu.vn