Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2013

Nghị định mới nêu rõ, doanh nghiệp không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, mua cổ phần chứng khoán, bảo hiểm...

Đáng chú ý là nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ 15/9/2013, trong đó đáng chú ý là quy định gia hạn nộp thuế cho 4 trường hợp.

Thứ nhất, bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hoá, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền. Trong trường hợp này, thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 2 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

Thứ hai, phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.

Thứ ba, chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước.

Thứ tư, không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chù kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày; các trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác. Trong 3 trường hợp còn lại, thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 1 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

Một nghị định quan trọng khác quy định 5 hình thức đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp có hiệu lực từ 1/9, đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, gồm: góp vốn, mua cổ phần để thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, góp vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân mới; mua cổ phần hoặc góp vốn tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh đang hoạt động; mua lại một doanh nghiệp khác để hình thành một pháp nhân mới; mua công trái, trái phiếu để hưởng lãi và cuối cùng là các hình thức đầu tư khác ra ngoài doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng nêu rõ, việc đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp phải đảm bảo nguyên tắc doanh nghiệp không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, trừ những doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là lĩnh vực bất động sản, không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán…

Ngoài ra, nhiều chính sách quan trọng khác như: người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế; quy định phát triển, quản lý nhà tái định cư; quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước; dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải cách trường học từ 200m; phạt tới 200 triệu đồng vi phạm về đo lường; phổ biến thông tin thống kê sai phạt đến 30 triệu đồng… cũng sẽ có hiệu lực trong tháng 9/2013.

 

Theo VnEconomy