Tuyến đường sắt phía Tây khởi hành từ Hà nội đến Lào Cai và ngược lại là một trong những cung đường đông khách  nhất  bởi Thành phố Lào Cai sở hữu 2 điểm đến nổi tiếng là Cửa Khẩu Hà Khẩu phục vụ giao thương kinh tế giữa Trung Quốc và Việt Nam và thị trấn du lịch Sapa phục vụ nhu cầu của khách du lịch muốn khám phá Sapa. Bình quân 1 ngày có 4 đoàn tàu từ Hà Nội  tới lào Cai là SP1, SP3, Sp7 và LC3 và 4 đoàn tàu từ Lào Cai về Hà Nội là Sp4, SP2, Sp8, Lc4 phục vụ khách thương mại và  khách du lịch Hà nội – Sapa. Trên thành phần đoàn tàu Sp3/4 Du lịch Phương Đông có sở hữu 4 toa tàu khoang 4 giường ốp gỗ hạng sang với các mang thương hiệu Orient Express phục vụ khách du lịch Sapa. Du Lịch Phương Đông  xin giới thiệu đến khách du lịch muốn khám phá tour Du lịch Sapa những thông tin chi tiết nhất về hành trình , hạng chỗ, giá vé của các đoàn tàu du lịch Lào Cai Sapa :

Đoàn tàu SP1 khởi hành từ Hà nội đến Lào Cai  - Tàu du lịch Lào Cai Sapa là tàu nhanh nhất, được ưu tiên và dừng ít ga nhất, quý khánh nên lựa chọn tàu này

 • Thời gian chạy: từ 7 đến 8 tiếng
 •  khởi hành từ Hà nội: 21h15
 •  Đến Lào Cai: 05h30   
 • Có các hạng vé sau:
 1. khoang 4 nằm mềm điều hòa AnLT1, AnLT2
 2. Khoang 6 nằm cứng điều hòa : BnLT1, BnLT2, BnLT3 (toa được nối vào tàu tùy ngày)
 3. Ngồi mềm điều hòa : NML (toa được nối vào tàu tùy ngày)

Đoàn tàu SP3 khởi hành từ Hà nội đến Lào Cai  - Tàu du lịch Lào Cai Sapa là tàu nhanh nhất, được ưu tiên và dừng ít ga nhất giống tàu Sp1, quý khánh nên lựa chọn tàu này.

 •  Thời gian chạy: từ 7 đến 8 tiếng
 •  khởi hành từ Hà nội: 21h50
 •  Đến Lào Cai: 06h25
 •  Có các hạng vé sau:
 1. khoang 4 nằm mềm điều hòa AnLT1, AnLT2
 2. Khoang 6 nằm cứng điều hòa : BnLT1, BnLT2, BnLT3 (toa được nối vào tàu tùy ngày)
 3. Ngồi mềm điều hòa : NML (toa được nối vào tàu tùy ngày)

Đoàn tàu SP7 khởi hành từ Hà nội đến Lào Cai  - Tàu du lịch Lào Cai Sapa là tàu nhanh và dừng nhiều ga hơn tàu Sp1 và Sp3 , quý khánh nên lựa chọn tàu này nếu không còn tàu Sp1 và Sp3

 • Thời gian chạy: từ 8 đến 9 tiếng
 • khởi hành từ Hà nội: 20h25
 • Đến Lào Cai: 04h50
 • Có các hạng vé sau:
 1. khoang 4 nằm mềm điều hòa AnLT1, AnLT2
 2. Khoang 6 nằm cứng điều hòa : BnLT1, BnLT2, BnLT3 (toa được nối vào tàu tùy ngày)
 3. Ngồi mềm điều hòa : NML (toa được nối vào tàu tùy ngày)

Đoàn tàu SP5 khởi hành từ Hà nội đến Lào Cai  - Tàu du lịch Lào Cai Sapa là tàu nhanh chỉ được lập tàu vào các ngày cao điểm của lễ hội, đông khách, chất lượng bình thường

 •  Thời gian chạy: từ 9 đến 10 tiếng
 •   khởi hành từ Hà nội: 19h35
 •   Đến Lào Cai: 04h20
 •   Có các hạng vé sau:
 1. khoang 4 nằm mềm điều hòa AnLT1, AnLT2
 2. Khoang 6 nằm cứng điều hòa : BnLT1, BnLT2, BnLT3 (toa được nối vào tàu tùy ngày)
 3. Ngồi mềm điều hòa : NML (toa được nối vào tàu tùy ngày)

Đoàn tàu SP2 khởi hành từ Lào Cai đến Hà nội   - Tàu du lịch Lào Cai Sapa là tàu nhanh nhất, được ưu tiên và dừng ít ga nhất, quý khánh nên lựa chọn tàu này

 •   Thời gian chạy: từ 7 đến 8 tiếng
 •   khởi hành từ Lào Cai: 19h35
 •   Đến Hà Nội: 05h00
 •   Có các hạng vé sau:
 1. khoang 4 nằm mềm điều hòa AnLT1, AnLT2
 2. Khoang 6 nằm cứng điều hòa : BnLT1, BnLT2, BnLT3 (toa được nối vào tàu tùy ngày)
 3. Ngồi mềm điều hòa : NML (toa được nối vào tàu tùy ngày)

Đoàn tàu SP4 khởi hành từ Lào Cai đến Hà nội   - Tàu du lịch Lào Cai Sapa là tàu nhanh nhất, được ưu tiên và dừng ít ga nhất hành trình giống tàu Sp2, quý khánh nên lựa chọn tàu này

 •  Thời gian chạy: từ 7 đến 8 tiếng
 •  khởi hành từ Lào Cai: 20h20
 •  Đến Hà Nội: 05h20
 •  Có các hạng vé sau:
 1. khoang 4 nằm mềm điều hòa AnLT1, AnLT2
 2. Khoang 6 nằm cứng điều hòa : BnLT1, BnLT2, BnLT3 (toa được nối vào tàu tùy ngày)
 3. Ngồi mềm điều hòa : NML (toa được nối vào tàu tùy ngày)

Đoàn tàu SP8 khởi hành từ Lào Cai đến Hà nội   - Tàu du lịch Lào Cai Sapa là tàu nhanh và dừng nhiều ga hơn tàu Sp2  và Sp4 , quý khánh nên lựa chọn tàu này nếu không còn tàu Sp2 và Sp4

 •  Thời gian chạy: từ 8 đến 9 tiếng
 •  khởi hành từ Lào Cai: 20h20
 •  Đến Hà Nội: 05h20
 •  Có các hạng vé sau:  
 1. khoang 4 nằm mềm điều hòa AnLT1, AnLT2
 2. Khoang 6 nằm cứng điều hòa : BnLT1, BnLT2, BnLT3 (toa được nối vào tàu tùy ngày)
 3. Ngồi mềm điều hòa : NML (toa được nối vào tàu tùy ngày)
 4. Ngồi cứng điều hòa : NCL (toa được nối vào tàu tùy ngày)

Đoàn tàu SP6 khởi hành từ Lào Cai đến Hà nội   - Tàu du lịch Lào Cai là tàu nhanh chỉ được lập tàu vào các ngày cao điểm của lễ hội, đông khách, chất lượng bình thường

 •  Thời gian chạy: từ 9 đến 10 tiếng
 •  khởi hành từ Lào Cai: 20h20
 •  Đến Hà Nội: 05h20
 •  Có các hạng vé sau:  
 1. khoang 4 nằm mềm điều hòa AnLT1, AnLT2
 2. Khoang 6 nằm cứng điều hòa : BnLT1, BnLT2, BnLT3 (toa được nối vào tàu tùy ngày)
 3. Ngồi mềm điều hòa : NML (toa được nối vào tàu tùy ngày)
 4. Ngồi cứng điều hòa : NCL (toa được nối vào tàu tùy ngày)

Tàu LC3 và tàu LC4– Là tàu địa phương phục vụ người dân đi lại , chạy ban ngày , chạy chậm, dừng đỗ tất cả các ga, hầu như ko có giường nằm – khuyến cáo khách du lịch không nên đi tàu này