Thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới

Có 54 CBCC hải quan và 10 chủ DN tham gia khóa tập huấn kéo dài đến ngày 1-8-2013.

Chương trình tập huấn nhằm đào tạo thêm các kỹ năng và các quy trình nghiệp vụ về công tác thực thi quyền SHTT cho các CBCC và DN tham gia; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đấu tranh chống hàng giả; trao đổi thông tin nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hải quan và các chủ sở hữu nhãn hiệu trong việc phát hiện, đấu tranh và xử lý đối với các hành vi xâm phạm quyền SHTT.

Theo Baohaiquan.vn