… “Công tác đấu tranh chống hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ trong thời gian qua đã được Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo và đạt những kêt quả tích cực, góp phần ổn định kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, bảo vệ người tiêu dùng. Tuv nhiên, tình hình buôn bán hàng giả, hàng kém chât lượng, không rõ nguồn gốc vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, quyềrPlợi người tiêu dùng, đến uy tín, lợi ích của doanh nghiệp”…

Trích Công văn của Văn phòng Chính phủ

gửi Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ngày 01/7/2015

                                                                                         

… “Từ nhiều năm nay, cùng với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, mở rộng, phát triển hoạt động thương mại, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là một nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng, qua đó thu hút đầu tư, khuyến khích sáng tạo, lành mạnh hoá thị trường, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ và thúc đấy phát triển kinh tế đất nước. Nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng về vấn đề này đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và nhất là Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, trong đó xác định công tác đấu tranh chống hàng giả là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp. Quốc hội, Chính phủ đã tập trung nhiều nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện các thế chế, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm; đồng thời, chú trọng nâng cao nhận thức, vận động người dân, doanh nghiệp và huy động toàn xã hội tham gia vào công tác này”…

… “Chính phủ đang tập trung xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Lĩnh vực chống hàng giả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chúng ta phải hành động và hành động thiết thực hơn nữa, nói đi đôi với làm, duy trì liêm chính, không chấp nhận bất kỳ hành vi nào tiếp tay, bảo kê cho các vi phạm”…

Trích Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình,

Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Lễ Kỷ niệm 10 năm

Ngày Phòng chống hàng giả, hàng nhái (29/11/2007 – 29/11/2017)