TRANG TIN ĐIỆN TỬ
CHỐNG HÀNG GIẢ VIỆT NAM

Giới thiệu Trung tâm Công nghệ Chống hàng giả Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

12/04/2021 15:20

 

Trung tâm này là đơn vị duy nhất được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển công nghệ, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến chống hàng giả.

Ngoài phát hành tem chống hàng giả, trung tâm và chi nhánh còn có chức năng nghiên cứu, cung cấp giải pháp giám định, giám sát phân biệt hàng thật với hàng giả; phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác chống hàng giả...